--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een industrieel verpakkingsprogramma voor Akzo. Na de invoering van de nieuwe huisstijl voor Akzo, besloot men ook de industriële verpakkingen aan te pakken. Met behulp van dit 'industrial packaging manual' konden alle vestigingen wereldwijd, geheel binnen één stijl en functionaliteit, hun eigen verpakkingen aanmaken. Daarbij speelde ook veiligheidseisen en milieuaspecten een belangrijke rol.

VBAT 1990 in opdracht van AkzoNobel

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------