--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een logo voor de promotie van Marken als woonomgeving. De werkgroep Promotie Marken wil het imago van Marken bij jonge gezinnen en jonge stellen verbeteren om te stimuleren dat ze zich op Marken vestigen. Qua vorm refereert het logo aan een deurbord, qua kleur refereert het aan een plaatsnaambord.

2015 in opdracht van Eilandraad Marken

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------