--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vormgeving omslag en binnenwerk van 'Doorbreken van organisatiepatronen'. Naast rationele logica kent iedere organisatie ook een, minder zichtbare, emotionele logica. Een onderstroom met geheel eigen wetmatigheden die soms uitmonden in ongewenste patronen. Het patroon op de cover verbeeldt het doorbreken daarvan: een verloop van hartjes gaat over in een zaagvorm: zacht versus hard. Het kleurverloop van rood naar blauw staat voor emotie versus ratio.

2014 in opdracht van RoodPurper

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------