--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concept, uitgaand van het door Koeweiden Postma gemaakte Eurocross logo, voor een nieuwe 'look and feel'. De centrale gedachte hierbij: 'infographics' als een inhoudelijk vormelement.

2008 in opdracht van Koeweiden Postma voor Eurocross Assistance

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------