--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Industriële verpakkingsreeks voor een fabrikant van bakkerijproducten. De enorme hoeveelheid verschillende producten zorgde voor veel vergissingen bij de gebruikers. Bij de nieuwe verpakkingsreeks wordt de gebruiker op twee niveau's aan de hand genomen; de productgroepen hebben allen hun eigen simpele symbool en kleurstelling. Op etiketniveau staat de meer gedetailleerde informatie. Met als gevolg een goedkoper én flexibeler verpakkingssysteem. Het aantal (kostbare) vergissingen is na invoering van deze reeks sterk afgenomen.

BRS Premsela Vonk 1998 in opdracht van Koninklijke Zeelandia Groep

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------