--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Randstad/NOC*NSF
Hoe kun je 2 identiteiten voor een sportsponsoring programma verbinden? Heel simpel, in een 'badge' vorm die je vervolgens ook letterlijk kunt gebruiken op kleding en dergelijke.

Randstad/ Data
Een nieuwe, meer 'beeldende' aanpak van een kwartaalblad voor alle relaties van Randstad.

Randstad/Fruit
Een speurtocht naar de identiteit van Randstad met Diana Krabbendam, Caroline Bos, Willem van Velthoven en Bruno Ninaber van Eyben, die zijn weerslag vond in een bedrijfsfilm voor het gefingeerd bedrijf Fruit.

BRS Premsela Vonk 1998 in opdracht van Randstad Holding

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------