--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Begin jaren '90 groeide de behoefte bij de Postbank aan een professionelere huisstijl. Het beeldmerk was te gedetailleerd en er bestonden teveel varianten van het logo. VBAT kreeg de opdracht om de gehele huisstijl te herzien. Dit resulteerde in een nieuwe vereenvoudigde leeuw, een herkenbare vormentaal (2D en 3D) en een gestructureerd huisstijlprogramma. De Postbank heeft hiermee een kwalitatieve inhaalslag gemaakt.

VBAT 1994 in opdracht van ING Group

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------