--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorstel voor een logo voor dit uit de fusie tussen Klaas Puul en Foppen voortgekomen bedrijf. De schelp staat voor het nieuwe 'huis'. De twee organisaties bestaan samen 150 jaar, vandaar de pay off.

2018 in opdracht van RGN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------